Valsta parkstråk invigt!

Nu är sista etappen av Valstastråket färdigställd och invigd!
Karavan har arbetat med upprustningen i flera år och nu är sista etappen invigd. I parkstråket i Valsta finns den rosa Mötesplatsen, den blå Lekplatsen och nu den gula Aktivitetsplatsen.

valsta-invigning-2

Karavanmedarbetare nominerade till Sienapriset

Fyra av våra medarbetare är nominerade till Sienapriset 2016!
Anna Varenhorst, Kristina Ehrstedt, Åsa Ehn Hillberg och Karin Danielsson har arbetat med och ansvarat för Frodeparken i Uppsala i olika skeden från idé till verklighet.

Läs mer om de nominerade här.

Ur det vinnande förslaget ”Pärlor på rad”, inbjuden tävling 2009:

Parkstråket utvecklas till en grönskande
stadsdelspark med en serie små inbjudande
platser. Pärlor på rad.

Parkens befintliga grönska bevaras till stor del men gallras ur
för att skapa kontakt med omgivande bostadsgårdar. Den
romantiska karaktären med spridda syréner bevaras och
utvecklas. Små och stora smitvägar korsar parken och leder
besökare till parkens platser och öppna gröna platser.
De öppna parkrummen för picknick, bollspel, lek och hundbus
växlas med lugnare platser i avskildhet.
Platserna ger stråket variation och inbjuder till möten och
samvaro. Platserna bygger på ett system av mindre platser som
gör det enkelt att addera eller minska antalet rum.
Parkens entréplatser förtydligas och öppnas upp för att bjuda in
till promenader och upplevelser.illustrationsplan

Brotorget i Bollnäs invigs

I helgen invigdes det nya Brotorget i Bollnäs! 2012 vann Karavan med förslaget ”Hjärta Bollnäs” arkitekttävlingen om gestaltning av Brotorget med omgivande gator i centrala Bollnäs. Torget ska fungera som ett nytt vardagsrum för hela Bollnäs, med inspiration av bygdens färgstarka traditioner och hemmets lugna vrå. Torget ramas in av björkar och den specialritade linspända belysningen skapar ett rum över lek och sittplatser. Armaturer och sittmöbler är formgivna av Thomas Bernstrand. Scenen är ritad av Marge Arkitekter och utgör ett karaktärsfullt landmärke på torget med fasad av träspån och form som anknyter till Hälsinglands böljande berg.

Mer om Brotorgets invigning:
http://arkitekten.se/nyheter/bollnas-har-fatt-sitt-hjarta-tillbaka/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/bollnas/nio-ars-vantan-ar-over-nu-har-bollnas-ett-torg-igen
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/bollnas/det-har-visste-du-inte-om-nya-brotorget-hang-med-pa-en-tur

bollnas-invigning-oversikt-1

Anna Varenhorst börjar på Karavan

Vi välkomnar vår nya medarbetare Anna Varenhorst till Karavan. Anna har tidigare jobbat på Tema.

Just nu har vi har även två praktikanter på kontoret – Cecilia Eriksson och Hanna Axelsson.

Ulleråker markanvisningstävling

Karavan är med i ett av tre team som är inbjudna att delta i markanvisningstävlingen för centrala Ulleråker. Tillsammans med Midroc, Riksbyggen, EGA och Archus arbetar vi nu med det Norra kvarteret.

Kommunens vision för Ulleråker:
”Ulleråker är en stadsdel för hela livet. En plats med både stadens liv och naturens lugn. Mellan två universitet möts människor för att skapa morgondagens idéer. Här är ett hållbart liv enkelt, cykeln och kollektivtrafiken är förstahandsvalet. Ulleråker är en modern stadsdel på historisk mark.”

Ulleråker

SKÖN SOMMAR OCH VI SES I HÖST

Kontoret håller sommarstängt vecka 28-31. Från 1 september i höst finns vi även i Stockholm på Riddargatan 30.

Karavan önskar dig en riktigt skön sommar!

Julhälsning

Brotorget tar form

Nu börjar Brotorget i Bollnäs bli färdigställt. Med inspiration från bygdens traditioner, hantverk, mönster och färger börjar stadens nya samlingsplats ta form.
Markbeläggningens stiliserade hjärtan är inspirerade av traditionellt Hälsingebroderi, scenens form knyter an till Hälsinglands böljande berg och är klädd med rödtjärade träspån från Kilafors.

Invigning är planerad hösten 2016.

Ansvarig arkitekt för scen och toalettbyggnad är Marge arkitekter
Armaturer och möbler är formgivna av Thomas Bernstrand

bild montage 1IMG_2940_hopklippt