Invigning av Solvallsparkens första etapp

Nu har första etappen av Solvallsparken invigts! Parken är en stadsdelspark med fokus på aktivitet i nya stadsdelen Rosendal i Uppsala. Första etappen erbjuder en stor variation av lek för mindre och större barn, generösa picnicbord och skugga av gula solparasoll.

Andra etappen slutförs under hösten och innehåller bland annat småbarnslek, tennisvägg, pingis, beachvolleyboll och gym.

IMG_1354

Karavan söker handläggande landskapsarkitekter

Vi söker en handläggande landskapsarkitekt till vårt kontor i Uppsala och två till vårt nya kontor i Stockholm. Du ska vara vass på gestaltning, gilla att samarbeta och ha lång erfarenhet av projektering i AutoCAD, gärna i 3D.

Skicka din ansökan, cv och portfolio senast 15 augusti 2016 till karin@karavanlandskap.se

Kontakta Kristina Ehrstedt om du har frågor på telefon 072-222 71 92

Tornparken – Första bostadsprojektet i nya Ulleråker

Just nu arbetar Karavan tillsammans med Småa och Utopia arkitekter med Kv Tornparken  i  Ulleråker. Projektet är den första direktanvisningen i Ulleråker – en stadsdel som beräknas växa med 6000-8000 bostäder de kommande åren och som räknas som ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Området har en stark hållbarhetsprofil med bland fokus på cykel- och gångtrafikanter samt klimatneutrala material. Bostäderna och kringliggande mark utformas med en stark arkitektonisk identitet som sätter nivån för kommande bostadsprojekt i området. Läs vidare, se länk: www.smaa.se

160415 Ulleråker_Utopia_Småa_DP bilder_flyg 1

Ny stadspark i Kristinehamn

Nu startar Karavan arbetet med en ny stadspark i Kristinehamn. Ett planprogram är framtaget för parkområdet kring det som idag brukar kallas för Svinvallen, området vid Varnan i centrala Kristinehamn. Utgångspunkten för planarbetet har varit det vinnande förslaget i arkitekttävlingen Europan 12 där Kristinehamns kommun deltog under 2013. Ett flertal medborgardialoger har genomförts och ligger som grund för fortsatt arbete. Området ska utvecklas som offentligt rum med inriktning på stadspark och rekreation med evenemang och aktiviteter. Arbetet handlar också om att skapa bättre förbindelser mellan stadskärnan och intilliggande handelsområde och gästhamn.

Kristinehamn_stadspark

 

Källparken i Uppsala

Nu arbetare vi med renovering av Källparken i Uppsala. Källparken är en typisk landskapspark i Stockholmsstilen byggd på 50-talet.

Källparken

Gata på de gåendes villkor!

Karavan har varit med och tagit fram ett förslag på en gåfartsgata som shared space i Uppsala. Gatan utformas som en gata på de gåendes villkor och där dagvattnet omhändertas lokalt i öppna rännor och leds till planteringsytor med katsuror och marktäckande perenner och buskar.

Karavan_gåfartsgata

Badhusparken i Vara

Karavan samarbetar med konstnärerna Thomas Bernstrand och Albin Karlsson och vinner tävlingen om konstnärlig gestaltning av Badhusparken i Vara!

Projektet startar upp under januari och Invigning beräknas till hösten 2016.

Badhusparken_Vara_bild1