Tornparken – Första bostadsprojektet i nya Ulleråker

Just nu arbetar Karavan tillsammans med Småa och Utopia arkitekter med Kv Tornparken  i  Ulleråker. Projektet är den första direktanvisningen i Ulleråker – en stadsdel som beräknas växa med 6000-8000 bostäder de kommande åren och som räknas som ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Området har en stark hållbarhetsprofil med bland fokus på cykel- och gångtrafikanter samt klimatneutrala material. Bostäderna och kringliggande mark utformas med en stark arkitektonisk identitet som sätter nivån för kommande bostadsprojekt i området. Läs vidare, se länk: www.smaa.se

160415 Ulleråker_Utopia_Småa_DP bilder_flyg 1

Ny stadspark i Kristinehamn

Nu startar Karavan arbetet med en ny stadspark i Kristinehamn. Ett planprogram är framtaget för parkområdet kring det som idag brukar kallas för Svinvallen, området vid Varnan i centrala Kristinehamn. Utgångspunkten för planarbetet har varit det vinnande förslaget i arkitekttävlingen Europan 12 där Kristinehamns kommun deltog under 2013. Ett flertal medborgardialoger har genomförts och ligger som grund för fortsatt arbete. Området ska utvecklas som offentligt rum med inriktning på stadspark och rekreation med evenemang och aktiviteter. Arbetet handlar också om att skapa bättre förbindelser mellan stadskärnan och intilliggande handelsområde och gästhamn.

Kristinehamn_stadspark

 

Källparken i Uppsala

Nu arbetare vi med renovering av Källparken i Uppsala. Källparken är en typisk landskapspark i Stockholmsstilen byggd på 50-talet.

Källparken

Gata på de gåendes villkor!

Karavan har varit med och tagit fram ett förslag på en gåfartsgata som shared space i Uppsala. Gatan utformas som en gata på de gåendes villkor och där dagvattnet omhändertas lokalt i öppna rännor och leds till planteringsytor med katsuror och marktäckande perenner och buskar.

Karavan_gåfartsgata

Badhusparken i Vara

Karavan samarbetar med konstnärerna Thomas Bernstrand och Albin Karlsson och vinner tävlingen om konstnärlig gestaltning av Badhusparken i Vara!

Projektet startar upp under januari och Invigning beräknas till hösten 2016.

Badhusparken_Vara_bild1

Karavan välkomnar ny medarbetare!

Karavan får ny medarbetare, Tina Vagner. Tina har arbetat på Karavan sedan hösten 2015. Vi vill hälsa henne varmt välkommen!

Wifi-hubbar och energiblommor i Östra sala backe – en ny plats för ungdomar!

Karavan har tagit fram ett förslag för en ny plats i Östra Sala Backe med fokus på ungdomar. Målsättningen har varit att skapa en rolig, inbjudande plats med stark identitet. Förslaget rymmer varma sittmöbler med belysning, wi-fi och högtalare, där man kan sitta flera tillsammans  och lyssna på musik. Hubbarnas utsida fungerar också som klätterväggar för boulderklättring. Energiblommor, små färgstarka vindkraftverk, alstrar energi till platsens belysning. Platsen har omväxlande mjuka och hårda markmaterial som på olika sätt inbjuder till fysisk aktivitet. På platsen kan man bl a skejta, hänga, klättra, dansa och uppträda – Ett utomhusvardagsrum för unga!

Murarplatsen_princip