God Jul från Karavan!

Karavan önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

julhalsning-2016_web

Karavan landskapsarkitekter vinner markanvisning i Ulleråker med förslaget Kollaborativet!

Ulleråker är Uppsala kommuns största stads­byggnadsutmaning. Stadens målsättningen är att skapa en tät, levande och hållbar stad med stark förankring i områdets unika värden. Karavan deltog tillsammans med Erik Giudice Architects och Archus Arkitekter i den första markanvisningstävlingen för nya Ulleråker, i ett av tre planerade kvarter. Förslaget Kollaborativet bygger på idén om delande, ett Kollaborativt boende som främjar en hållbar livsstil. Kvarteret vänder ut och in på föreställningen om vad en bostadsgård ska vara, den vanligen halvprivata bostadsgården utformas för att fungera som publik pocketpark där allmänheten bjuds in att vara med. I det nya Ulleråker öppnar man upp och bjuder in! Taken utnyttjas maximalt för samvaro och kvarteret har flera takterrasser för odling och samvaro på olika nivåer. Byggherrar är Midroc och Riksbyggen.

ulleraker-markkanv-archus_gard_002_mlu_04b

Karavan söker erfarna landskapsarkitekter till Stockholm

Karavan landskapsarkitekter finns nu både i Uppsala och Stockholm och vi söker nu en uppdragsansvarig landskapsarkitekt och en handläggande landskapsarkitekt till vårt Stockholmskontor. Som ansvarig ska du vara intresserad av att ta en aktiv roll i företaget och utveckla verksamheten i Stockholm. Du ska vara kreativ, utåtriktad och van att ha kontakt med kunder.

Som handläggare ska du vara vass på gestaltning, gilla att samarbeta och ha lång erfarenhet av projektering i AutoCAD, gärna i 3D.

Kontakta Åsa Ehn Hillberg om du har frågor på telefon 072-222 71 91. Hör av dig eller maila din ansökan senast 15 januari 2017 till asa.ehn-hillberg@karavanlandskap.se

 

arkitekten_karavan_161228_liten

Sofia Arvidson ny på Karavan

Vi välkomnar vår nya medarbetare Sofia Arvidson till Karavan! Sofia kommer sitta på Karavans Stockholmskontor och har tidigare jobbat på Wingardhs.

 

Valsta parkstråk invigt!

Nu är sista etappen av Valstastråket färdigställd och invigd!
Karavan har arbetat med upprustningen i flera år och nu är sista etappen invigd. I parkstråket i Valsta finns den rosa Mötesplatsen, den blå Lekplatsen och nu den gula Aktivitetsplatsen.

valsta-invigning-2

Karavanmedarbetare nominerade till Sienapriset

Fyra av våra medarbetare är nominerade till Sienapriset 2016!
Anna Varenhorst, Kristina Ehrstedt, Åsa Ehn Hillberg och Karin Danielsson har arbetat med och ansvarat för Frodeparken i Uppsala i olika skeden från idé till verklighet.

Läs mer om de nominerade här.

Ur det vinnande förslaget ”Pärlor på rad”, inbjuden tävling 2009:

Parkstråket utvecklas till en grönskande
stadsdelspark med en serie små inbjudande
platser. Pärlor på rad.

Parkens befintliga grönska bevaras till stor del men gallras ur
för att skapa kontakt med omgivande bostadsgårdar. Den
romantiska karaktären med spridda syréner bevaras och
utvecklas. Små och stora smitvägar korsar parken och leder
besökare till parkens platser och öppna gröna platser.
De öppna parkrummen för picknick, bollspel, lek och hundbus
växlas med lugnare platser i avskildhet.
Platserna ger stråket variation och inbjuder till möten och
samvaro. Platserna bygger på ett system av mindre platser som
gör det enkelt att addera eller minska antalet rum.
Parkens entréplatser förtydligas och öppnas upp för att bjuda in
till promenader och upplevelser.illustrationsplan

Brotorget i Bollnäs invigs

I helgen invigdes det nya Brotorget i Bollnäs! 2012 vann Karavan med förslaget ”Hjärta Bollnäs” arkitekttävlingen om gestaltning av Brotorget med omgivande gator i centrala Bollnäs. Torget ska fungera som ett nytt vardagsrum för hela Bollnäs, med inspiration av bygdens färgstarka traditioner och hemmets lugna vrå. Torget ramas in av björkar och den specialritade linspända belysningen skapar ett rum över lek och sittplatser. Armaturer och sittmöbler är formgivna av Thomas Bernstrand. Scenen är ritad av Marge Arkitekter och utgör ett karaktärsfullt landmärke på torget med fasad av träspån och form som anknyter till Hälsinglands böljande berg.

Mer om Brotorgets invigning:
http://arkitekten.se/nyheter/bollnas-har-fatt-sitt-hjarta-tillbaka/
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/bollnas/nio-ars-vantan-ar-over-nu-har-bollnas-ett-torg-igen
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/bollnas/det-har-visste-du-inte-om-nya-brotorget-hang-med-pa-en-tur

bollnas-invigning-oversikt-1