Skyltprogram bussdepå Fyrislund

Plats: Fyrislund, Uppsala
Vad: Skyltprogram, grafisk formgivning
Beställare: Upplands lokaltrafik genm BBH arkitekter & ingenjörer AB

 

Karavan har tagit fram ett skyltprogram för utvändig skyltning vid en ny bussdepå för regionbussar. Målsättningen har varit att skapa en tydlig och sammanhållen skyltning vid bussdepån med förslag på skylttyper, placering och teknisk utförande. Skyltprogrammet ska förstärka områdets identitet, tillföra kreativitet samt skapa en attraktiv och inspirerande arbetsmiljö. Skyltningen ska i skala och utformning spegla den moderna anläggningens gröna profil. I skyltprogrammet ingår idé för orienteringsskylt, riktningsskyltar, fasadskyltar, skyltar med portnummer och entréskyltar vid dörrar.