Gröna ön

Plats: Norrtälje
Typ: upprustning av park

Karavan har arbetat med upprustning och projektering av Gröna ön, en befintlig parkmiljö i anslutning till årummet i Norrtäljes stadskärna. Målsättningen har varit att skapa en sammanhållen parkmiljö som upplevs trygg och överblickbar samt utgör en inbjudande plats mitt i staden.

Gröna ön har fått en ny koppling med en brygga till den södra sidan av årummet.
I anslutning till bryggan erbjuds ett trädäck med ett salixträd som ger platsen en tydlig rumslighet och ett fint blickfång. Norr om det befintliga caféet leder en generös gräsmatta och ramp ner till ön som inramas av omfångsrika perennplanteringar. På gräsmattan har stora ytor planterats med vårstjärna som ger en iögonfallande blomning under våren. Resten av året utgör den en yta för lek, picknick och umgänge. Mellan perennplanteringarna, med ån i ryggen, har en större hårdgjord plats anlagts. Ytan är möblerad med fasta möbler och erbjuder en möjlighet för såväl caféets gäster som för andra besökare, att slå sig ner och äta eller bara njuta av utsikten.