Illustrationer åt SFV

Beställare: Statens fastighetsverk/Södra tornet kommunikation
Vad: Grafisk formgivning/illustrationer

Karavan har gjort flera illustrationer till olika prospekt som Statens fastighetsverk tagit fram för sina fastigheter.
Illustratör: Karin Danielsson, Karavan.