Kv Rosendal inspiration

Plats: Rosendal, Uppsala
Typ: Ungdomsbostäder nybyggnation
Beställare: Rosendal Fastigheter i Uppsala

 

Kv Rosendal inspiration är ett kvarter av nytt flerbostadshus med ungdomsbostäder och lokaler för sport- och restaurangverksamheter i det natursköna Rosendalområdet. Nybyggnationen omfattar ca 350 lägenheter och är framför allt utformat för unga människor.

Karavan har arbetat med innergård, takterrass och mark kring byggnad. Målsättningen var att skapa en grön och trivsam utemiljö som både fungerar som social en mötesplats för kvarterets boende och som blickfång från balkonger och uteplatser.

Förslaget har genomsyrats av tanken att skapa ett uthålligt kvarter med plats för odling, nya miljövänliga material och gröna tak med sedum. På takterrassen ryms bland annat streetbasket, generösa gemensamma ytor för samvaro med sittrappa och en löparbana. Mark mot gaturum får en offentlig karaktär med golv av ett tydligt grafiskt mönster.