Naturum Trollskogen

Plats: Öland
Typ: 1:a pris i inbjuden tävling
Beställare: Länsstyrelsen Kalmar Län

Karavan tillsammans med Marge arkitekter vann 2014 arkitekttävlingen om nytt naturum för Trollskogen på norra Öland. Under hösten har vi fått fortsatt uppdrag med projektering.

Träden, havet och skogsgläntorna är unika värden i Naturreservatet Trollskogen. Värden som tydligt återspeglar sig i naturrummet och dess omgivning. Förslagets motto ”I skogen finns en oväntad glänta” avser den ljusa byggnadens placering i en glänta i skogsbrynet, inflätad bland trollskogens träd med tillvaratagna utblickar mot skogen.

Trollskogens naturum utgörs av en informationsnod, en utställningsbyggnad och ett väderskydd. Noden är naturrummets samlande glänta, en välkomnande ingång till naturreservatet och dess utställningsbyggnad. Hit kan delar av naturrummets utvändiga aktiviteter förläggas som t ex fågelholksbyggen och naturexperiment. Här återfinns också planteringar med perenna örter och gräs som blir en provkarta över naturreservatets flora. Från noden leder vandringslederna vidare ute i naturreservatet.

Naturen är rådande på platsen där tillägg i form av stråk och platser är placerade på naturens villkor såsom kompletteringar av tallar och låga kalkstensmurar. Gångar och parkeringsytor smyger sig in i gläntan och formar sig efter träden och naturen. Skogen och markvegetationen omsluter naturrummet och med tiden tar växtligheten över och det byggda vävs ihop med landskapet.

Byggnaden anpassar sig i form och material till sin karaktärsfulla omgivning och berättar för besökaren vad som komma skall – en oväntad glänta i skogen.