Bussdepå Stockby

Plats: Lidingö, Stockholm
Vad: Bussdepå, Stadsbyggnad/planering

Bussdepå Stockby är en del av Spårväg City-projektet i Stockholm. Storstockholms Lokaltrafik planerar för en ny bussdepå på Lidingö när nuvarande depå övergår till spårbunden trafik. Den nya bussdepån omfattar 40 uppställningsplatser för SL:s bussar, en verkstad, en tvätthall och komplementbyggnader för tankning och underhåll. Karavan har ansvarat för att ta fram en programhandling med gestaltningsprinciper för utemiljön och för anläggningens situationsplan. Planeringen i det tidiga skedet har fokuserat kring att skapa en funktionell anläggning där hänsyn tas till de många styrande säkerhetsavstånd och den begränsada tomtstorleken. Samordning i konsultgruppen och mot inblandade aktörer som kommunen, länsstyrelsen och angränsande fastighetsägare har varit en viktig del i projektet.

Anläggningen planeras i anslutning till Långängens naturreservat och en viktig fråga har varit hur mötet med det omgivande rekreationsområdet gestaltas. Höga krav har ställts på inpassningen i landskapet. Det har också varit viktigt att skapa en attraktiv, grön och trivsam arbetsmiljö för anläggningens personal.

Karavan har tagit fram programhandling, bygglov och systemhandling.