Tjärna ängar i Borlänge

Plats: Borlänge
Typ: Upprustning bostad

Tjärna ängar är ett miljonprogramsområde som byggdes i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. I dag är det i stort behov av renovering och ombyggnad. Här finns alla lägenhetsstorlekar representerade – för studenter, familjer, ensamstående och pensionärer.

Den övergripande målsättningen för projektet är att renovera husen och anpassa området utifrån morgondagens krav och förväntningar. Ambitionen är att vi tillsammans med hyresgästerna formar ett attraktivt område som lever upp till förväntningarna gällande trygghet och tillgänglighet.

Karavan har tillsammans med Mondo Arkitekter i ett första skede med programskiss tagit fram övergripande idéer och förslag på åtgärder för området Plogstigen och centrum utifrån material som hyresgästerna arbetat fram. Här föreslås bland annat ett nytt torg som bildar den nya mötesplatsen i Tjärna ängar. Det blir en plats för möten, aktiviteter, sittplatser, torghandel och kan även utnyttjas för olika evenemang.